XE CỨU HỎA CHỮA CHÁY DONGFENG 7 KHỐI

Giá liên hệ

Xe cứu hỏa chữa cháy Dongfeng 7 Khối được sản suất và lắp ráp tại nhà máy Dongfeng Hồ Bắc Trung Quốc. Xe được sản xuất để phục vụ thị trường nội địa Trung Quốc nên có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn chặt chẽ của Trung Quốc và toàn thế giới.